Fastighetsskötsel

Löpande fastighetsskötsel
Upplands Boservice AB är fastighetsskötare i vår förening. 

Huvudparten av den löpande tillsynen och skötseln av fastigheterna, både i- och utvändigt utförs av Upplands Boservices fastighetsskötare. Fastighetsskötarna utför arbetsuppgifter i enlighet med det avtal som tecknats mellan dem och föreningen.

Service och felanmälan
Om du som boende vill anmäla något fel i fastigheten eller på gården , kan du göra det till Upplands Boservice ordermottagning, tel 018 - 18 74 01 under normal arbetstid. Under jourtid omdirigeras samtalet till SOS Alarmering(OBS endast akuta fel). Du kan också göra en anmälan på deras hemsida: www.boservice.se. De flesta anmälningar åtgärdas av fastighetsskötarna eller en servicegrupp som utgår från Märstagatan 4.

Beställningar
Du kan också som privatperson anlita Upplands Boservice för att få hjälp med olika ombyggnationer och reperationer i lägenheten, med debitering enligt Upplands Boservise prislista. I servicegruppen ingår vvs-reperatörer, snickare, ventilationstekniker och elektriker. Ta kontakt med ordertelefonen: 018 - 18 74 01.

Hyror och avgifter
I Upplands Boservice åtagande ingår också att svara för föreningens ekonomi-administration. I detta ingår bl a hyres - och avgiftsadministration, inkasso, förande av lägenhetsförteckning med registrering av upplåtelser och panter. Om du har frågor angående detta kan du ringa till Upplands Boservice ekonomiavdelning: 018 - 18 74 02