Äga bostad

Vem äger bostaden?
När du bor i HSBs bostadsrättshus är det du själv som tillsammans med grannarna äger hus och mark. Du har bostadsrätt till din lägenhet. Det är alltså ingen utomstående som äger ditt hem. Det gör du och dina grannar som medlemmar genom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen som kollektiv ansvarar för de gemensamma utrymmena, samt för yttre underhåll av fasader etc. Lägenhetens inre underhåll ansvarar den enskilde bostadsrättsinnehavaren för.

Vem bestämmer månadsavgiften?
Bostadsrättsföreningens styrelse har den direkta ledningen och ansvaret för förvaltningen av området. Styrelsen utses bland de boende. Valet sker på den årliga förningsstämman. Bostadsrättsföreningens styrelse bestämmer månadsavgiften. Avgiften ska täcka föreningens kapitalkostnader, driftkostnader och avsättningar till reperationsfonder. Avgiften blir aldrig högre än vad som behövs för att klara kostnaderna för din förenings skötsel.

Får jag bygga om eller ändra i lägenheten?
Med bostadsrätt i HSB bestämmer du själv. Vill du slå ihop ett rum till ett, sätta igen en dörr eller planera om köket så gör du det. Enda villkoret är att förändringen inte är olaglig eller ställer till skada för dina grannar eller din förening. Innan du gör förändringen ska du rådgöra med bostadsrättsföreningens styrelse.

Hur är det med insatsen?
För en bostadsrättslägenhet betalar du en insats. Det är din medverkan i bostadsfinansieringen och den gör dig till delägare och medlem i den bostadsrättsförening som äger huset.