Valberedningen 2022/23

Valberedningen 2022 består idag av:

Eva Lindau - Ordförande
Ludvig Pucek 
Arvi Laigar