Styrelse 2022/23

Styrelsen består av bostadsrättshavare i brf Annexet valda av medlemmarna på årsstämman samt en ledamot utsedd av HSB Stockholm.

Ordförande

Tina Ottosson

Vice ordförande

Markus Albshara

Sekreterare

Gustav Wallinder HSB Styrelseresurs

Ledamöter

Sören Nordlund
Linus Magnusson
Ken Larsson HSB Representant
Luis Barriga 
Ola Kellberg
 

SVAF/TFAB

Gunilla Lindberg-Wada (SVAF/TFAB)

Intern revisorer

Helena Brynell
Heidi Sjöqvist