Lämna skrivelser till styrelsen

Ifall du som boende har synpunkter som du vill dela med dig av till styrelsen och som du vill att vi tar upp under kommande styrelsemöte så går detta att göra via att:

- Lämna ett brev i brevlådan till föreningslokalen på parksidan mellan port 4 -6.
- Mejla till styrelsen, adress: styrelse@brfannexet.se

För återkoppling på din inkomna skrivelse, behöver vi att du uppger namn, adress och mejladress som vi kan skicka svaret till. Ifall du inte har egen mejl skickar vi ett brev till dig när vi har hanterat din skrivelse.