Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Parkering och garage – här är reglerna

Vad gäller egentligen när det kommer till parkering och garage – och vilka är skillnaderna mellan garage- och parkeringsplats? Här reder vi ut det mest väsentliga.
En parkering och ett garage nedan.

Tillgång till en egen plats att ställa bilen är för många en förutsättning för att vardagen ska gå ihop. Parkerings- och garageplatser är därför ett hett ämne i många föreningar. Vi kommer i denna text att reda ut hur platserna får fördelas mellan medlemmar och vilket besittningsskydd ens plats har. 

Policy eller kösystem underlättar fördelning 

Det är styrelsen som sköter den löpande förvaltningen i föreningen och handlägger därför ärenden kring parkeringsplatser. Likhetsprincipen gäller mellan föreningen och föreningens medlemmar. Därför brukar vi rekommendera att föreningar använder sig av någon form av policy och kösystem när det gäller fördelning av garage- och parkeringsplatser som säkerställer en rättvis fördelning av parkeringsplatser.  

Olika regler för garageplats och parkeringsplats 

En garageplats är en parkering som är en del av en byggnad (fyra väggar och ett tak). För garageplatser gäller reglerna om lokalhyra. En lokalhyresgäst har ett indirekt besittningsskydd, vilket innebär att hyresgästen kan sägas upp men att denne då kan ha rätt till skadestånd. 

En parkeringsplats är en parkering som inte är en del av en byggnad utan ligger direkt på marken. Parkeringsplatser omfattas av reglerna kring lägenhetsarrende, vilket är en nyttjanderätt utan besittningsskydd. Det innebär att om arrendet sägs upp i enlighet med avtalet måste den som hyr platsen flytta, utan någon rätt till ersättning. 

Om det saknas en avtalad uppsägningstid ska avtalet säga upp senast sex månader innan 14 mars, då 14 mars nämligen är "fardagen" – vilket är en gammal kvarleva från 1734 års lag.  

När det gäller så kallade benefika nyttjanderätter, alltså om garage- eller parkeringsplatser upplåts utan krav på betalning, finns det inte heller här något besittningsskydd. Föreningen kan alltså säga upp en sådan nyttjanderätt utan några speciella anledningar. För dessa benefika nyttjanderätter gäller skälig uppsägningstid. 

Trygghet och stöd i styrelsearbetet

Upptäck brf-medlemskapet i HSB som bland annat ger stöd från en erfaren HSB-ledamot och juridisk rådgivning.

Behöver du juridisk rådgivning?

Välkommen att kontakta HSBs jurister som har stor erfarenhet i frågor som rör boende.