Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Medlemmar i brf kan behandlas olika

En mycket viktig och grundläggande princip i en bostadsrättsförening är den så kallade likhetsprincipen. Den innebär kortfattat att medlemmar i en bostadsrättsförening ska behandlas lika. Det är inte ovanligt att detta påtalas i olika sammanhang – du har säkert hört talas om principen.
En sol som lyser starkt genom ett träds blad och grenar

Likhetsprincipen innebär, precis som den låter, att medlemmar ska behandlas lika − i liknande situationer. 

En bostadsrättsförening kan dock göra avsteg från likhetsprincipen om föreningen kan visa att avsteget är sakligt motiverat. Detta har avgjorts av högsta domstolen i ett mål från 2009 (NJA 2009 s. 550). Domstolen avgjorde ett mål där två medlemmar fick bygga balkonger men en tredje nekades. Föreningens skäl till att den tredje medlemmen nekades att bygga en balkong var främst estetiska och arkitektoniska. Hovrätten fann dock att föreningens avslagsbeslut var sakligt motiverat och att avsteg från likhetsprincipen därför kunde ske.  

Avgifter och uteslutning: höga krav på likabehandling 

Det finns två situationer där utrymmet för att behandla medlemmar olika är väldigt begränsat. Den första gäller avgifter till föreningen och den andra är frågan om uteslutning av medlemmar. I de fallen är utrymmet mycket litet för mer godtyckliga bedömningar och kraven på likabehandling är väldigt höga. 

Sträva efter lika behandling 

Även om likhetsprincipen medger ett visst handlingsutrymme är det ändå viktigt att beakta den grundtanke som principen lämnar oss med: att alla medlemmar ska behandlas lika. Det är en viktig grund och en förutsättning för att en bostadsrättsförening i längden ska kunna erbjuda ett bra boende för alla medlemmar. 

Behöver du juridisk rådgivning?

Välkommen att kontakta HSBs jurister som har stor erfarenhet i frågor som rör boende.

Trygghet och stöd i styrelsearbetet

Upptäck brf-medlemskapet i HSB som bland annat ger stöd från en erfaren HSB-ledamot och juridisk rådgivning.