Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Det här gäller i soprummet

Måste jag som boende städa soprummet? Och får jag ta lampan som min granne har slängt? Här reder vi ut viktiga frågor som rör soprummet.
Boende slänger soppor i soprummet

Ordningen i grovsoprummet är en källa till irritation och konflikter grannar emellan – och det kan gälla allt från att skräp inte sorteras rätt till att någon plockar med sig saker hem därifrån.   

Boende kan inte tvingas att städa 

En del bostadsrättsföreningar som har mycket problem med sina grovsoprum upprättar ett städningsschema, där alla bostadsrättshavare får ansvar för att en viss dag städa i grovsoprummet. Det skulle kunna vara ett incitament för de boende att sköta sig bättre i grovsoprummet och givetvis sparar det föreningen pengar, då man slipper anlita någon för att sköta städningen. Dock ska man vara medveten om att den bostadsrättshavare som inte vill delta i städschemat inte kan tvingas till det. 

Grovsoprummet är en yta i fastigheten som ligger under föreningens underhållsansvarsområde och bostadsrättsföreningen kan aldrig, mot en bostadsrättshavares vilja, föra över ett underhållsansvar på en boende för de områden som bostadsrättsföreningen enligt lag har ett underhålls- och reparationsansvar för. 

Förbjudet att ta saker ur grovsoprummet 

En vanlig fråga är om det är okej att ta någonting man hittar i grovsoprummet, till exempel en slängd lampa. Man kan resonera som så att det ändå är någonting som den tidigare ägaren inte önskat behålla och därmed tycka att det är okej att ta det som har slängts där, vilket även förstås gynnar miljön. 

Men, juridiskt sett begår du faktiskt ett brott om du tar saker från grovsoprummet. De saker som har slängts där anses nämligen tillhöra fastighetsägaren, det vill säga bostadsrättsföreningen. 

Om du vill verka för att saker inte slängs i onödan i just din bostadsrättsförening kan du lämna förslag till styrelsen om att införa en speciell ”byteshörna” i grovsoprummet (där man kan lämna sådana saker som man är okej med att någon annan tar hand om) eller att anordna prylbytardagar.

Hitta hem hos HSB

Som medlem får du förtur till ditt nya hem genom HSBs bosparande, juridisk rådgivning, tips och inspiration för ditt boende med mera.

Behöver du juridisk rådgivning?

Välkommen att kontakta HSBs jurister som har stor erfarenhet i frågor som rör boende.