Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Krisberedskap: Hur väl förberedd är du?

Mat som går snabbt att tillaga, vatten i en dunk och god gemenskap med grannarna – det tipsar Torbjörn Selin, överlevnadsexpert om. Han vill få oss alla att förbereda oss bättre för en kris.

I höstas var Torbjörn Selin från All in Nature inbjuden till en träff med HSB Skånes nätverk Ung och engagerad. Han gav deltagarna konkreta tips och råd kring krishantering. Enligt Torbjörn är vissa människor väl förberedda för en kris, medan andra tänker att det löser sig om något händer.

Prepping har varit ett ord och begrepp som funnits på mångas läppar ett bra tag. I stora drag handlar prepping om att förbereda sig för en situation där viktiga samhällsfunktioner slås ut eller stängs ner. Oavsett om du är en rutinerad prepper, en nyfiken nybörjare eller bara vill vara förberedd så kräver det en del eftertanke.

– Vid en kris handlar mycket om förberedelser, såväl materiellt som mentalt och fysiskt. Det är viktigt att vara påläst om vad som är det egna ansvaret och vad som är samhällets ansvar vid en kris. Att föreställa sig olika scenarion och kanske rollspela dessa är också ett bra sätt att förbereda sig, säger Torbjörn.

"Jag rekommenderar att vara förberedd för en månad hemma."

Även om vi rekommenderas att vara förberedda för att kunna klara oss själva i en vecka om en kris inträffar, kan det vara bra att tänka lite längre än så.

– När jag håller utbildningar brukar jag rekommendera deltagarna att vara förberedda för en månad hemma. Vid förberedelse och i krissituationer är det också bra att ha lite koll på grannarna. Ensam är inte stark, utan här handlar det om samarbete.

En bra idé kan vara att ha ett möte i bostadsrättsföreningen, samfälligheten eller hyreshuset. Då får ni också tillfälle att lära känna varandra. Ni kan även skapa en bra bild över vem som eventuellt behöver extra stöd eller vem som kan ge stöd till dem som behöver det mest.

Utgå alltid från grundbehovet vad gäller information, värme, mat, vatten och sömn. En transistorradio eller vevradio är viktig att ha för att du ska kunna ta del av samhälls- information och nyheter. Vid ett nödläge kommer nämligen dessa att sändas på Sveriges Radio P4, Sveriges beredskapskanal. Gör också en individuell risk- och sårbarhetsanalys och planera därefter utifrån den situation som du befinner dig i. En sådan analys kan se olika ut beroende på om du har familj, är ensam eller behöver ta hänsyn till exempelvis någon sjukdom.

"Köp hem ett extra paket varje gång du ska handla."

Kvinna håller i krislåda i trä i kök

Mat som håller i rumstemperatur, har lång hållbarhet, hög näringstäthet och som inte kräver för lång tillagningstid eller mycket vatten vid tillagningen, är bra att ha hemma.

– Det tar tid att bygga upp ett lager av matvaror och här menar jag att det är viktigt att fokusera på sådant som du ändå äter. Köp hem ett extra paket varje gång du ska handla tills du har det antal som du tror räcker för tiden du ska klara på egen hand. På så vis får du över tid bättre förutsättningar för att klara basbehovet av mat, säger Torbjörn.

Även om det är kommunens ansvar att förse medborgarna med vatten om något skulle hända kan det vara en bra idé att ha några dunkar hemma för basbehov och hygien.

– Det finns olika sätt att rena vatten på och att ha vattenreningstabletter hemma är alltid en god idé. Sedan kan det också vara bra att ha i åtanke att det i dagens toaletter finns cirka 10 liter färskt vatten lagrat i cisternen, säger Torbjörn.

"Vid förberedelse och i krissituationer är det också bra att ha lite koll på grannarna."

Om exempelvis ett långvarigt strömavbrott inträffar under någon av våra kallare årstider kommer din bostad snabbt att bli utkyld. Då kan ett tips för att hålla värmen vara att ni samlas några stycken på en mindre yta eftersom kroppsvärmen från flera personer snabbt värmer upp ytan. Att exempelvis lägga filtar över ett bord och sova därunder, eller att slå upp ett tält i rummet är också effektivt för att hålla värmen.

– Även här kan det vara bra att ha en god relation med grannarna. Att samlas i exempelvis en gemensamhetslokal vid långvarigt strömavbrott hjälper även den som bor ensam att hålla värmen, säger Torbjörn.

Hitta hem hos HSB

Som medlem får du förtur till ditt nya hem genom HSBs bosparande, juridisk rådgivning, tips och inspiration för ditt boende med mera.